•    KDY: 19. 6. 2018 od 9 do 15 hod.
 • KDE: Praha 9 - Clarion Congress Hotel Prague

Přihlašte se včas na 7. odbornou konferenci k pracovnímu právu

Náplní konference budou aktuální otázky pracovněprávních vztahů, legislativní novinky a jejich aplikace v praxi, připravované změny a dopady právních předpisů do vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Velký prostor bude věnován dotazům účastníků a řešení konkrétních praktických situací.

Logo Wolters Kluwer - odborná konference k pracovnímu právu

Odborní přednášející

Přednášet Vám budou 4 přední odborníci z pracovního práva, po prezentaci se jich můžete zeptat na to, co vás zajímá…

Logo Wolters Kluwer - odborná konference k pracovnímu právu

Hodnotný program

Letos se v rámci konference zaměříme na pracovnělékařské služby, řešení pracovních úrazů, nemocí z povolání a k tomu odpovídající judikaturu.…

Logo Wolters Kluwer - odborná konference k pracovnímu právu

Prezentace ke stažení

Účastníci konference si budou moci jednoduše stáhnout materiály a prezentace z jednotlivých přednášek.

Přednášející

Odbornou kvalitu obsahu zajistí přední lektoři v oblasti pracovního práva.

JUDr. Jiří Doležílek

Předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky

Aktuální judikatura z oblasti odškodňování pracovních úrazů a další nejaktuálnější judikáty

Mgr. Aleš Kalvoda - vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj
Mgr. Aleš Kalvoda

Vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce

Poznatky inspekce práce z kontrol u zaměstnavatelů v oblasti pracovních úrazů a pravidel BOZP

JUDr. Martin Mikyska

Advokát a soudní znalec v oblasti náhrad za ztrátu na výdělku

Problematika odškodňování pracovních úrazů

JUDr. Bořivoj Šubrt - předseda AKV
JUDr. Bořivoj Šubrt

Předseda AKV, člen redakční rady časopisu Práce a mzda

Pracovnělékařské služby po novelách ve vztahu k pracovním úrazům a nemocem z povolání, dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti, výpověď a převedení na jinou práci

Informace o konferenci

 • 2 499 Kč s DPH

  Předplatitelé produktů Wolters Kluwer a členové AKV

 • 3 570 Kč s DPH

  Základní cena konference

 • 1.

  Pracovnělékařské služby v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi z povolání

 • 2.

  Odškodňování pracovních úrazů

 • 3.

  Judikatura Nejvyššího soudu

 • 4.

  Kontrola inspekce práce zejména k BOZP a pracovním úrazům

 • Ohlédnutí za 6. odbornou konferencí k pracovnímu právu

  6. odborná konference k pracovnímu právu se konala 12. 6. 2017 v Clarion Kongres Hotelu Prague v Praze. Jejím ústředním tématem byla zásadní novela zákoníku práce a zákona o inspekci práce. Přednášky si připravili přední lektoři a odborníci z oblasti pracovního práva. Celá konference se odehrávala ve velice přátelském duchu

 • Materiály ke stažení

  Program letošní konference byl velice nabití. JUDr. Zdeněk Hejhal účastníky seznámil s koncepční novelou zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, Mgr. Aleš Kalvoda se ve své přednášce věnoval novele zákona o zaměstnanoci a zákona o inspekci práce v návaznosti na kontrolní činnosti SUIP, JUDr. Bořivoj Šubrt se zabýval dovolenou dle připravované novely zákoníku práce a JUDr. Mojmír Putna si připravil přednášku na téma doručování písemností zaměstnavatelem.

  K dispozici jsou již materiály jednotlivých přednášejících z 6. odborné konference k pracovnímu právu. Naleznete je v sekci Materiály z konference

 • Fotografie z konference k pracovnímu právu 2017

  6. odborná konference k pracovnímu právu 2017 je za námi a my Vám z ní přinášíme první střípky. Na webových stránkách jsou již k dispozici fotografie.

  Konference se nesla v uvolněném ducha a byla nabita aktuálními informaci o připravované novele zákoníku práce.

   

 • Posledních 10 volných míst

  Neváhejte a přihlašte se na 6. odbornou konferenci k pracovnímu právu, která se koná 12. 6. 2017 v hotelu Clarion v Praze. K dispozici máme již posledních 10 volných míst.

  Náplní konference budou aktuální otázky pracovněprávních vztahů, legislativní novinky a jejich aplikace v praxi, připravované změny a dopady právních předpisů do vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Velký prostor bude věnován dotazům účastníků a řešení konkrétních praktických situací.

   

Na konferenci spolupracují

 • Generální partner 7. odborné konference k pracovnímu právu

  Společnost Vema, a. s. je pro své zákazníky dodavatelem ucelených řešení v oblasti informačních systémů pro řízení lidských zdrojů, ekonomiky a logistiky ve státních i privátních organizacích v České a Slovenské republice.

  Vema, a. s.
  Vema, a. s. - generální partner 6. konference k pracovnímu právu
 • Pořadatel konference

  Odborný měsíčník Práce a mzda přináší cenné informace určené mzdovým účetním, personalistům, manažerům, podnikatelům i pracovníkům státní správy a odborů. Věnuje se nejčastějším problémům z oblasti mezd, daní z příjmů, sociálního, zdravotního a důchodového pojištění, pracovního práva a personální agendy.

  Vedle výkladů z uvedených oblastí přináší i komentované rozsudky soudů, připravované změny v legislativě, vzorově vyplněné tiskopisy a vzory smluv z pracovněprávní oblasti, termínový kalendář, knižní novinky, přehled školení

  Časopis Práce a mzda
  Logo časopisu Práce a mzda - odborný měsíčních z pracovněprávní oblasti pro mzdové účetní
 • Spolupořadatel konference

  Asociace je odborným občanským sdružením fyzických a právnických osob působících v oblasti kolektivního vyjednávání a v souvisejících oborech, zejména práva pracovního, sociálního zabezpečení, financí a ostatních ekonomických a sociálních vztahů.

  Základním cílem a posláním Asociace je rozvoj a zvyšování úrovně kolektivního vyjednávání, kolektivních smluv i dalších forem vztahů mezi zaměstnavateli a zástupci zaměstnanců a pracovních vztahů vůbec, jako předpoklad dosažení a udržení sociálního smíru, v zájmu prosperity zaměstnavatelských subjektů, a tím i zlepšování pracovních a životních podmínek zaměstnanců.

  Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů
  Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

Fotogalerie

Registrace účastníků

Občerstvení pro účastníky

Konferenční sál hotelu Clarion

Kapacita sálu omezena

Přednášející jsou přední odborníci z oboru pracovního práva

Program reagující na aktuální problematiku